อันตรายโรคความดันโลหิตสูง Vs โรคแทรกซ้อน

โรคความดันโลหิตสูง ขั้นตอนแรก จะต้องได้รับการวิเคราะห์ที่ถูกก่อน หมายถึงจะต้องนั่งพักสัก 10 นาที ก่อนวัดความดันรวมทั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการวัด คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงแบบไม่สม่ำเสมอ เรียกว่า Labile hypertension ซึ่งเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นโรคภาวะความดันโลหิตสูงในอนาคต จำพวกนี้จะต้องหมั่นวัดความดันเป็นประจำ


มาตรฐานสำหรับในการวินิจฉัยโรคภาวะความดันโลหิตสูงขององค์การอนามัยโลก WHO


1. ความดันตัวบน Systolic

  1. ความดันตัวด้านล่าง Diastolic

โดย คนธรรมดา ค่าดความดันอยู่ที่

น้อยกว่า 120 Systolic

น้อยกว่า 80 Diastolic

  1. ภาวการณ์ก่อนเป็นความดัน

ระหว่าง 120-140 Systolic

ระหว่าง 80-90 Diastolic

  1. โรคความดันเลือดสูง

มากกว่า 140 Systolic

มากกว่า 90 Diastolic

กฎเกณฑ์นี้ใช้ได้ทุกอายุ มิได้แบ่งช่วงอายุเสมือนมาตรฐานเดิมที่เคยใช้มา และก็ถ้าหากค่าใดค่าหนึ่งสูงยิ่งกว่าธรรมดา ก็นับได้ว่าเป็นโรค ในคนไข้สภาวะก่อนเป็นความดัน (PRE-HYPERTENSION) จากการติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็เจอโรคแทรกราวกับเป็นโรคความดันเลือด

ความดันเลือดตัวบน (Systolic) เป็นความดันในเส้นโลหิตแดง แสดงถืงหัวใจบีบตัว

ความดันเลือดตัวข้างล่าง (Diastolic) เป็นความดันในเส้นโลหิตแดง แสดงถึงหัวใจคลายตัว

ผลกระทบในด้านที่เสียหายต่อร่างกายของความดันเลือดสูง

การวิจัยในต่างประเทศ ได้ติดตามผู้เจ็บป่วยที่เป็นโรคภาวะความดันโลหิตสูง ที่ไม่ได้รักษาสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานานนับเป็นเวลาหลายปี เปรียบเทียบกับคนความดันธรรมดา FRAMINGHAM STUDY พบว่า คนที่มีความดันเลือดสูง จะเป็นโรคทางสมอง (เส้นโลหิตสมองตีบ หรือแตก) และก็โรคหัวใจ (ขาดเลือด) มากยิ่งกว่าคนที่มีความดันธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ฉะนั้น คนที่มีความดันเลือดสูง แม้ไม่มีอาการอะไรก็แล้วแต่ควรจำต้องได้รับการดูแลและรักษาควบคุมให้ความดันเลือดลดลง ให้เข้าสู่เกณฑ์ปกติ โดยจากงานวิจัยนี้ก็พบว่าควรควบคุมให้ความดันต่ำลงยิ่งกว่า 130/85 มม.ปรอท จึงจะมีโรคแทรกน้อย

โรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูง แบ่งเป็น 3 แบบ

– สมอง ไม่ว่าจะเส้นโลหิตแตก หรือเส้นโลหิตสมองตัน เพราะว่าความดันที่สูงอยู่นาน ทำให้เส้นโลหิตมีการแข็ง มีคราบเปื้อนไขมันจับได้ง่าย ทำให้โอกาสที่คราบเปื้อนไขมันจะปริออก ส่งผลให้ลิ่มเลือดมาเกาะ แล้วมีการตัน ทำให้สมองขาดเลือด หรือในบางราย ภาวะความดันโลหิตสูง เส้นโลหิตจะโป่งเป็นกระเปาะ แล้วแตกออก นำมาซึ่งเลือดคั่งในสมอง


– หัวใจ กลไกการเกิดหัวใจขาดเลือด จะคล้ายกับเส้นโลหิตตันในสมองเมื่อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจจะตาย ถ้าหากขาดเลือดเป็นพื้นที่กว้างก็จะมีผลให้เสียชีวิตเฉียบพลัน ถ้าเกิดพื้นที่น้อยจะหายด้วยแผล ทำให้การบีบตัวของหัวใจแย่ลง เสี่ยงหัวใจวาย

– โรคไต 10% ของอัตราการตายจากโรคความดันเลือดสูง มีต้นเหตุมาจากไตวายเรื้อรัง เพราะเหตุว่าความดันที่สูงอยู่นานจะมีผลให้เส้นโลหิตที่ไตเสื่อม และก็ไตเสื่อมหน้าที่ลงเรื่อย ๆ

 

สนับสนุนโดย.  เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก