เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพก็คือการนำเอาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ จะพูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็คือ การตัดแต่งพันธุกรรมนั้นเอง ซึ่งเทคโนโลยีชีภาพนั้นได้แบ่งออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น ด้านอุสาหกรรม ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุขแล้วรวมไปด้านอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งถ้าหากด้านการเกษตรนั้นจะเป็นในเรื่องตัดแต่งพันธุกรรมของยีนพืช เช่นการตอนกิ่ง ปักชำกิ่งไม้ นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุวิศวกรรมเป็นวิธีการที่ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเพื่อนำไปตัดต่อยีนพืชและสัตว์ได้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสาระสนเทศนั้นหลายด้านเช่นด้านการเกษตรเป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่งตัวอย่างเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ การตัดแต่งยีนส์เพื่อการพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อให้พืชแข็งแรงไม่เกิดโรค และ ยังมีวิธีที่ช่วยให้ผลไม้สุกงอมได้ก่อนเวลา

โดยการเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ลดระยะเวลาให้น้อยลงได้ และรวมไปถึง ประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุสาหกรรมอาหารนั้นคือการเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร ตัวอย่างเช่น การลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดง เพื่อที่จะทำให้มนุษย์นั้นกินไข่ได้จำนวนที่มาก แต่ได้คุณค่าทางอาหารมากขึ้น และรวมไปถึง การทำให้วัวหรือหมู มีปริมาณเนื้อที่มากขึ้นและมีสีแดงน่ารับประทานมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพนั้นมีประโยชน์มากในด้านอุสาหกรรม เพราะมันช่วยเพิ่มมูลค่าในสิ่งของที่เราผลิตให้มีปริมาณที่มากขึ้น และอีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดเวลาในการเพาะเลี้ยงอีกด้วย

และเทคโนโลยีด้านชีวภาพนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ยังมีประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมของเรามากๆอีกด้วยเพราะ มันสามารถช่วยให้เราลดการใช้สารเคมีที่มันส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การที่มนุษย์นำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำเป็นปุ๋ย หรือจะเป็นการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีนั้นเอง และรวมไปถึงการใช้สารอินทรีไปทำลายขยะ

หรือใช้ให้น้ำเสียกลับมาเป็นน้ำดีได้นั้นเอง ซึ่งประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพยังไม่หมดเพียงเท่านี้ แต่ยังมีประโยชน์ต่อ เทคโนโลยีการแพทย์เพื่อสุขภาพอีกด้วย เช่นการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเพื่อช่วยในการรักษาต่างๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆต่อมนุษย์เรา เพราะมันช่วยให้เราดำรงชีวิตต่อได้อย่างปลอดภัย และหมดกังวล และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์นั้นยังรวมไปถึงการวินิจฉัยโรคต่างๆ

เกี่ยวกับพันธุกรรมของมนุษย์อีกด้วย จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นส่งผลต่อหลายๆอย่างเป็นวงกว้างมากๆ และมีประโยชน์มากๆต่อมนุษย์เรา และยังไม่หมดนะคะ เทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์นั้นยังรวมไปถึงการผลิตยาด้วย ซึ่งการผลิตยานั้นก็เกิดจากการผสมความรู้จากเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันหรือเรียกว่าเทคโนโลยีชีวภาพนั้นเอง

 

ขอบคุณ  แทงหวยหุ้นให้ได้กําไร  ที่ให้การสนับสนุน