การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ส่งผลเสียอะไรแก่เราบ้าง

การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพรวมและสภาพจิตใจของเราได้ นี่คือบางประเด็นที่อาจเกิดขึ้น

1.ปัญหาทางร่างกาย: การนั่งเฉียดในระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอาการเจ็บหลัง ตึงเส้นประสาท อาการปวดเมื่อเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการการใช้งานกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวในระยะเวลายาวๆ

2.ปัญหาทางสายตา: การมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการตาแห้ง ตาเป็นสีแดง หรือปวดตา เนื่องจากการโฟกัสตากับหน้าจอเป็นเวลานาน

3.ปัญหาทางจิตใจและสภาพจิต: การทำงานหรือใช้เวลาในโลกเสมือนบนอินเตอร์เน็ตอาจทำให้เราหลงเชื่อในโลกที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเป็นจริง มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเชิงจิตวิญญาณ เช่น ความเครียด ซึมเศร้า หรือโรคสมาธิสั้น

4.สังคมและความสัมพันธ์: การใช้เวลาในโลกออนไลน์อาจทำให้ลดเวลาที่เราสามารถใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือในชีวิตจริง

5.การสนับสนุนสุขภาพที่ไม่ดี: การนั่งเฉยๆ หรือนั่งนานๆ อาจส่งผลต่อการระมัดระวังสุขภาพที่ไม่ดี เช่น การกินอาหารไม่สุขภาพ การนอนหลับไม่เพียงพอ หรือการละเลยกิจกรรมทางกาย

การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่ทั้งหมด แต่การรับรู้ถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อให้เหมาะสมและสมดุลกับการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้มากขึ้น การใช้เวลาพักผ่อน การออกกำลังกาย และการมีสมาธิในการใช้ชีวิตออกมาเป็นสิ่งที่สำคัญในกระบวนการนี้

ผลกระทบทางสายตาโดยตรงที่เกิดขึ้นจากการจ้องคอมพิวเตอร์คือ

การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสายตาโดยตรงได้หลายประการ เช่น

1.ตาแห้งและอาการคันตา: การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้สารเคมีในน้ำตาขาดหายไปได้ เป็นผลให้เกิดอาการตาแห้ง รู้สึกคันตา หรือรู้สึกไม่สบายในตา

2.อาการเมื่อยตา: การโฟกัสตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้กล้ามเนื้อตาเมื่อย หรือมีอาการปวดตา เนื่องจากการใช้งานตาในระยะเวลายาวๆ

3.ปัญหาเรื่องการระงับการสร้างสารเคมีในสมอง: เมื่อมองหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การการโฟกัสตาอาจทำให้ระงับการสร้างสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ เช่น มีเมลาโทนินในสมองลดลง ซึ่งสารเคมีนี้มีบทบาทในการส่งสัญญาณของการนอนหลับ

4.การส่งสัญญาณผิดปกติจากสมอง: การเปลี่ยนตามากจากการมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อาจส่งผลให้สมองส่งสัญญาณผิดปกติ ทำให้เกิดอาการเมื่อยตา หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการปวดศีรษะ

5.เสี่ยงต่อการเสื่อมสุขภาพของสายตาในระยะยาว: การจ้องคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้เสี่ยงต่อการเสื่อมสุขภาพของสายตาในระยะยาว เช่น การเกิดเส้นเลือดในตา หรือการสูญเสียการมองเห็น

การระมัดระวังและการดูแลสุขภาพตาเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การใช้ช่วงเวลาพักผ่อนตาทุกๆ 30-60 นาที การใช้แว่นตาที่ถูกต้อง (ถ้ามี), การรักษาระดับความชื้นในอากาศ และการรักษาการระบายอากาศในพื้นที่ทำงานหรือที่อยู่อย่างเหมาะสม. การตรวจตาอย่างสม่ำเสมอโดยอาจารย์แพทย์ตาย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำด้วย

 

สนับสนุนเนื้อาโดย    hoiana เวียดนาม

โรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean – Congo hemorrhagic fever)

 

โรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโก (Crimean-Congo hemorrhagic fever, CCHF) เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสที่อยู่ในวงศ์ Nairovirus ซึ่งมักจะถ่ายทอดผ่านการสัมผัสกับเลือดหรือสารอื่นๆ ที่ปนเปื้อนด้วยเลือดของสัตว์ที่เป็นพาหะ เช่น หนู, แมลงพาหะ, และสัตว์อื่นๆ

โดยที่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อไปยังผู้คนอื่นๆ ผ่านการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวอื่นที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะ

อาการของโรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโกมักเริ่มต้นด้วยอาการไข้สูง, ปวดหัว, ปวดเมื่อยตามร่างกาย, คลื่นไส้ และอาจมีอาการท้องเสียได้ ในระยะท้ายของโรคอาจเกิดอาการเลือดออกทุกระบบ ได้แก่ เลือดฉ่ำบริเวณผิวหนัง, การลิ่มเลือด, หนาวสั่น, อาเจียนเลือด, และประจำเดือนที่มากเกินไปในผู้หญิง หากไม่ได้รับการรักษาทันที โรคนี้สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

 

การป้องกันโรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโกมีการป้องกันโดยการป้องกันการสัมผัสกับเลือดหรือสารอื่นที่ปนเปื้อนด้วยเลือดของสัตว์ที่เป็นพาหะ รวมถึงการป้องกันการถูกกัดโดยแมลงพาหะ เช่น แมลงสาปและแมลงปลวก

นอกจากนี้ การสวมใส่เสื้อผ้าที่ครอบคลุมและการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกัดของแมลงยังเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนี้ด้วย

 

การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโกมักจะใช้การตรวจหาแอนติเจนหรือกรดนิวคลีอิกในเลือด และการตรวจ PCR เพื่อระบุไวรัสในร่างกายของผู้ป่วย การรักษาโรคนี้มักจะเน้นไปที่การรักษาโรคอาการเฉพาะ โดยรวมถึงการให้น้ำเกลือที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายและให้การรักษาสารน้ำตาลทางหลอดเลือดเพื่อป้องกันการช็อคได้

การรักษาด้วยยาแอนติไวรัสก็อาจมีความมั่นคงได้ แต่ยังไม่มีวัคซีนที่มีจำหน่ายสำหรับการป้องกันโรคนี้ในปัจจุบัน ดังนั้นการป้องกันโรคโดยการป้องกันการสัมผัสกับไข่แมลงสาปและการใช้สารเคมีเป็นมาตรการสำคัญในการควบคุมโรคนี้ในทางปฏิบัติ การรักษาเพียงเร็วและการแจ้งเตือนที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วย

 

แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกไครเมียนคองโก

การรักษาโรคไข้เลือดออกไครเมียน-คองโก (CCHF) มักจะเน้นไปที่การรักษาอาการและการควบคุมอาการรุนแรงของโรค เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่มีจำหน่ายสำหรับโรคนี้ ดังนั้นการรักษามักจะเป็นการบรรเทาอาการและควบคุมอาการรุนแรงไว้ให้ได้ โดยมีแนวทางการรักษาดังนี้

1.การบำบัดอาการ: การรักษาโรค CCHF มักจะเน้นไปที่การบำบัดอาการโดยให้น้ำเกลือผสมน้ำเปล่าในปริมาณมากเพื่อช่วยในการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย การให้น้ำเกลือช่วยในการควบคุมการสูญเสียของไซโตไคนิน และช่วยลดความเสี่ยงต่อการช็อค

2.การให้ระงับอาการ: การให้ยาและการระงับอาการเป็นส่วนสำคัญในการรักษาโรค CCHF เช่น การให้ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล (Paracetamol) และการให้น้ำเปล่าในปริมาณมากเพื่อป้องกันและระงับอาการของอาการขาดน้ำและละอองออกเลือด

3.การรักษาอาการลักษณะเฉพาะ: การรักษาโรค CCHF มักจะเน้นไปที่การรักษาอาการลักษณะเฉพาะ เช่น การให้การรักษาทางโรคนอกเส้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น การรักษาอาการลิ่มเลือด การให้โพลีโวเลน, การให้เอกราวีน, หรือการให้ฮีมาโตโป

4.การรักษาในระยะรุนแรง: ในกรณีที่โรค CCHF เข้าสู่ระยะรุนแรง การรักษาจะต้องเป็นการรักษาที่ระดับสูง มักจะใช้การรักษาด้วยเฉพาะระดับสูง เช่น การให้การรักษาทางสมองและการสนับสนุนชีวิต การให้บริการการรักษาห้องฉุกเฉิน การให้กำลังผู้ป่วย, การให้เครื่องช่วยหายใจ และการให้ระงับอาการรุนแรงอื่นๆ

5.การดูแลเอาใจใส่: การดูแลผู้ป่วยในระยะที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ระดับสูงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้น ดังนั้นการให้การดูแลที่ดีและการจัดการอาการอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาโรคนี้

 

สนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังแบบไหนดี

ทำความสะอาดเครื่องเรือนโลหะ หนัง และผ้า อย่างไร หลังน้ำท่วม

แน่นอนว่าการทำความสะอาดบ้านเป็นสิ่งที่ควรหมั่นทำเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก เชื้อโรค แบคทีเรียต่าง ๆ แล้วยิ่งถ้าหากในช่วงน้ำท่วม ที่บ้านต้องถูกแช่ขังในน้ำเป็นเวลานาน จะทำอย่างไรบ้างกับ

 

– เครื่องเรือนที่ทำมาจากโลหะ

โลหะมีทั้งยังจำพวกที่ขึ้นสนิม เหล็ก, ทองแดง, ทองสัมฤทธิ์ ฯลฯ รวมทั้งชนิดปราศจากสนิม อาทิเช่น สเตนเลส อะลูมิเนียม ซึ่งถ้าหากว่าถูกความชุ่มชื้นสูงหรือแช่น้ำเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจะมีผลให้กำเนิดสนิมหรือเป็นคราบเปื้อนหมองได้ ทางแก้ไขพื้นฐานเป็นใช้แปรงขนอ่อนขัดสนิมออก โดยบางทีอาจใช้น้ำยาขัดสนิม

โดยเฉพาะ เพื่อทุ่นกำลังสำหรับเพื่อการถูได้ดียิ่งไปกว่าเช็ดถูล้างชำระล้าง อย่าให้มีรอยเปื้อนค้างอยู่ แล้วต่อจากนั้นทิ้งเอาไว้ให้แห้ง

เมื่อแห้งสนิทก็ดี คุ้มครองปกป้องการเกิดสนิมอีกขั้นด้วยการทาสีทับ ซึ่งจะช่วยปรับให้เครื่องเรือนมองใหม่ขึ้น ถ้าเกิดเป็นโลหะชนิด สเตนเลสซึ่งปราศจากสนิมใช้เพียงแค่แปรงขนนุ่มชุบด้วยน้ำสบู่อ่อน ๆ ขัดชำระล้าง สำหรับบานพับ ลูกบิด แล้วก็รูกุญแจ

ซึ่งส่วนมากผลิตมาจากโลหะให้ขัดให้แห้งสนิท ขัดส่วนที่ขึ้นสนิมออกให้หมด ใช้พวกน้ำยาหล่อลื่นทาตามจุดรอยต่อรวมทั้งรูต่าง ๆ ให้ทั่ว ห้ามใช้น้ำมันจาระบีหรือพวกขี้ผึ้งทา เนื่องจากว่าจะก่อให้ความชุ่มชื้นระเหยออกมิได้จะมีผลให้ฝังอยู่ด้านในและก็จะคือปัญหาในตอนหลัง

 

– เครื่องเรือนที่ทำมาจากหนัง

ใช้สบู่ที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์เทลงบนแปรงขนอ่อนหรือผ้าที่แฉะหมาด ๆ นำไปสู่ฟองนิดหน่อย นำไปถูเครื่องหนังที่อยากชำระล้าง

โดยอย่าให้เปียกน้ำมากจนเกินความจำเป็น ขัดฟองสบู่ออก ด้วยผ้าที่แฉะหมาด ๆ อีกผืน แล้วใช้ผ้าขนหนูแห้งขัดถูอีกรอบ แล้วก็บางทีอาจใช้น้ำยา แวกซ์ หรือครีมทะนุบำรุงเพิ่มความเงาสวยอีกที ไม่สมควรนำเครื่องเรือนหนังไปผึ่งแดดเนื่องจากว่าอาจก่อให้หนังแตกแล้วก็สีซีดจางได้

 

– เครื่องเรือนที่มีส่วนประกอบของผ้า

แม้โดนน้ำนองเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ๆ จะเปรอะเปื้อนมีคราบเปื้อนเลอะเทอะ อาจจะก่อให้กำเนิดเชื้อโรคสะสมรวมทั้งมีกลิ่นเหม็นอับ ถ้าเกิดเป็นเครื่องเรือนซึ่งสามารถแกะมาชำระล้างได้ก็สามารถนำออกมาล้างน้ำชำระล้าง และก็ตากให้แห้งสนิท ถ้าเกิดเป็นแบบสำเร็จรูปที่ไม่อาจจะแกะมาได้ควรจะทิ้งในทันทีทันใด

เนื่องจากว่าแม้ประยุกต์ใช้จะเปลี่ยนเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้ใช้งานได้ แม้กระนั้นในเรื่องที่กำเนิดรอยเปื้อนเพียงนิดหน่อยบางทีอาจหาผ้ามาห่อหุ้มใหม่ได้ แล้วก็แม้อยากยั้งการเกิดเชื้อราแล้วก็ลดกลิ่นเหม็นอับของผ้า บางทีอาจใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะฉีดพ่นเพื่อคุ้มครองป้องกันปัญหาดังที่กล่าวถึงแล้วได้

 

สนับสนุนโดย    Inspire คาสิโนเกาหลี

สาเหตุการเกิดคราบสกปรกที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ พร้อมวิธีการแก้ไข

เราเชื่อว่าทุกคนก็คงรู้สึกไม่ดีถ้าหากเห็นภาพบนพื้นผิวที่อยู่ในห้องน้ำของเรา และก็คงไม่รู้วิธีจัดการคาบเรานั้นให้ออกไปอย่างหมดจด ดังนั้นในวันนี้เราจะแนะนำเคล็ดลับง่ายง่ายในการขจัดคราบพื้นผิวในห้องน้ำให้สะอาดหมดจดโดยมีเคล็ดลับง่ายๆดังนี้ค่ะ ก่อนที่เราจะจัดการกับคาบสกปรกในห้องน้ำเราจะต้องรู้สาเหตุที่ทำให้เกิดคราบเหล่านั้นก่อน

 

สาเหตุของคราบที่เกิดขึ้นในห้องน้ำมีอะไรบ้าง

 สำหรับคราบที่เกิดการฝังลึกและที่เราเห็นในห้องน้ำ ส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการเกิดความสะสมมาขององค์ประกอบได้แก่การอาบน้ำชำระร่างกายการเกิดฝุ่นหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดคราบได้เป็นต้น

 

1.คราบที่เกิดบนพื้นผิวในห้องน้ำ

คราบเหล่านี้มักมาโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะเจอตามจุดต่างๆเช่นพื้นกระเบื้องในห้องน้ำหรือตามสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ำ โดยคราบเหล่านี้จะเจาะฝังลึกตามซอกมุมของสุขภัณฑ์หรือพื้นเป็นกระเบื้องในห้องน้ำของเรา แต่สิ่งเหล่านี้จะออกไปได้ง่ายถ้าหากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดห้องน้ำโดยมีส่วนผสมของการทำลายคราบต่างๆเหล่านี้ แต่ต้องดูผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายพื้นผิวของสุขภัณฑ์ด้วย

 

2.คราบที่เกาะกันจนฝังแน่น

คราบสกปรกเหล่านี้จะมีการเกิดเชื้อราได้ง่ายซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นคาบฝังแน่นตามรอยต่างๆเช่นรอยต่อของยาแนวบนพื้นกระเบื้องหรืออาจจะเป็นสุขภัณฑ์ที่มีส่วนลึกลงไปอาจจะเป็นช่องเล็กๆที่คราบเหล่านี้จะไปเกาะติดได้ดังนั้นคุณควรที่จะชะล้างทำความสะอาดบ่อยบ่อยคราบเหล่านี้จึงจะหลุดออกไปแต่ว่าน้ำยาที่ใช้นั้นจะต้องไม่รุนแรง

เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคาบฝังแน่นแต่ว่าเนื้อพื้นผิวที่จะต้องทำความสะอาดนั้นมันเปราะบางเช่นส่วนต่อของกระเบื้องที่เป็นยาแนวถ้าหากเราใช้น้ำยารุนแรงเกินไปอาจจะทำให้ยาแนวนี้หลุดออกไปได้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นกระเบื้องห้องน้ำของคุณได้นั่นเอง

 

3.คราบสกปรกที่ก่อให้เกิดเชื้อรา

คราบที่ก่อให้เกิดเชื้อรานี้ มันเป็นการหมักหมมหรือความสกปรกที่ปล่อยให้ไว้นานจนเกินไปและในพื้นที่เหล่านั้นมีความชื้นจึงทำให้เกิดคราบที่เป็นเชื้อราเหล่านี้ได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคาบที่ฝังลึกมากที่สุดในบรรดาคราบสกปรกทั้งหลายและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามมาทีหลังไม่ว่าจะเป็นไม้ขอบประตูถ้าหากเกิดคราบที่เป็นเชื้อราแล้ว

อาจจะทำให้ไม้เหล่านั้นผุพังซึ่งทำให้คุณจะต้องเปลี่ยนประตูใหม่อย่างแน่นอน ดังนั้นคุณไม่ควรที่จะต่อให้เกิดคราบสกปรกจนกลายเป็นเชื้อราหมักหมม หากปล่อยทิ้งไว้นานเช่นนี้อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับบุคคลในบ้านได้เช่นกันนะ

 

สนับสนุนโดย    บัตรทองเบิกเครื่องช่วยฟังได้ไหม

ประโยชน์มากมายจากน้ำมะพร้าวที่หลายคนไม่รู้

น้ำมะพร้าว เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่สามารถเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายของเราได้ แต่รู้หรือไม่ว่า หลายคนอาจจะไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงของน้ำมะพร้าว

ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก เพราะในน้ำมะพร้าวที่ดูเป็นเครื่องดื่มธรรมดานั้น จะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น วิตามิน แร่ธาตุ โพแทสเซียม รวมไปถึงมีเกลือแร่ เป็นต้น นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีส่วนช่วยในการปรับความสมดุลของร่างกาย

สามารช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายหลังการออกกำลังกายได้อีกด้วย ฉะนั้น ขอบอกเลยว่า การดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำนั้น จะยิ่งดีต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงอย่างเรา เพราะน้ำมะพร้าวก็มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มน้ำมะพร้าวอยู่แล้ว และไม่รู้ว่าน้ำมะพร้างที่เราดื่มเป็นประจำมีประโยชน์อย่างไร วันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่า ประโยชน์ที่มากมายจากการดื่มน้ำมะพร้างนั้น จะมีอะไรบ้างที่หลายคนยังไม่รู้ ไปดูกันเลย

1.น้ำมะพร้าวดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เนื่องจากในน้ำมะพร้าวนั้น จะมีส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เพราะในน้ำมะพร้างจะมีแมกนีเซียมที่สามารถช่วยเพิ่มความไวในการตอบนสองของอินซูลินได้ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ก็ไม่ต้องเป็นกังวลว่าหากดื่มมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่ออาการของโรค เพราะน้ำมะพร้าวนั้น ถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

2.น้ำมะพร้าวช่วยเผาผลาญไขมันได้

รู้หรือไม่ว่า การดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำก็มีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ พราะประโยชน์หลักของน้ำมะพร้างนั้นจะขึ้นชื่นในเรื่องของการเผาผลาญไขมัน ช่วยให้ร่างกายเผาผบาญได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยควบคุมความหิวในระหว่างวันได้ จึงเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนัก หรือคนที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่ดี

3.น้ำมะพร้าวช่วยฟื้นฟูร่างกายได้

สำหรับใครที่เป็นสายออกกำลังกาย และอยากที่จะดูแลร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ขอบอกเลยว่าการดื่มน้ำมะพร้างเป็นประจำช่วยได้ เพราะน้ำมะพร้างเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกาของเราหลังการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี หากใครที่ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก แต่มีปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย ฟื้นฟู้ยาก การดื่มน้ำมะพร้างเป็นประจำ เป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม ยิ่งดื่มมาก ๆ ก็จะยนิ่งดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอย่างแน่นอน 

 

สนับสนุนโดย    เครื่องช่วยฟังตัดเสียงรบกวน

เปิดวิธีสร้างความสมดุลในการใช้ชีวิต

รู้หรือไม่ว่า นอกจากการสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่ตนเองแล้ว การสร้างความสมดุลให้ร่างกาย ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเช่นกัน เพราะในสมัยปัจจุบันนี้ คนเราใช้ชีวิตกันด้วยความเครียด ความกดดันต่าง ๆ กันเยอะมาก ๆ จนก่อให้ร่างกายได้รับความเสี่ยง และเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นได้ง่าย

ฉะนั้น การที่เราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้ดีอยู่เสมอ จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม

เพราะหากเรามีร่างกายที่แข็งแรง มีร่างกายที่สมดุล ก็จะสามารถทำให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพได้ แถมโลกของเราในสมัยนี้ก็เต็มไปด้วยโรคระบาดต่าง ๆ มากมาย

ที่อาจทำให้หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในสมัยนี้ การที่เราจะสร้างความสมดุลให้ร่างกาย ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เหมือนกับการสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี

หรืออาจจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ดังนั้น สำหรับใครที่ต้องการอบากที่จะสร้างความสมดุลให้ร่างกาย เพื่อให้การดำเนินชีวิตเต็มไปด้วนประสิทธิภาพ วันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถสร้างความสมดุลให้แก่ร่างกาย จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 

พยายามหากิจกรรมทำกลางแจ้ง การที่เราได้ออกไปเจอคนใหม่ ๆ ได้ออกไปทำกิจกรรมที่ชื่นชอบกลางแจ้งเป็นประจำ

จะยิ่งทำให้เรานั้นรู้สึกดี มีความสุข ไม่เครียด หรือมีอารมณ์ที่หงุดหงิดได้ ยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลาเช้า ๆ จะยิ่งทำให้เรานั้นสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายได้ เพราะสิ่งนี้เองหากเราทำเป็นประจำบ่อย ๆ จะยิ่งเป็นการสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง 

การให้เวลากับการออกกำลังกาย อย่างที่เราทราบกันดีว่า การออกกำลังกายนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เพราะการออกกำลังกายเป็นประจำจะสามารถสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกายได้ สร้างสุขภาพร่างกายที่ดีให้แก่เราได้ เราจึงจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสมดุลให้กับชีวิต เพราะถ้าหากเราทำแบบนี้เป็นประจำเราจะยิ่งมีร่างกายที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลีกเลี่ยงการเสพโทรศัพท์มือถือ รู้หรือไม่ว่า การที่เราติดมือถือมากเกินไปนั้น  ถ่านเครื่องช่วยฟัง   อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกาย หรือการใช้ชีวิตของเราได้ เพราะนอกจากแสงฟ้าบนหน้าจอจะคอยทำลายสุขภาพตาของเราแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสมองของเราได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังอาจทำให้การใช้ชีวิตของเราเสียสมดุลได้อีกด้วย

ฉะนั้น  เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของร่างกาย หากหลีเลี่ยงการเสพติดมือถือได้ก็ควรที่จะทำ เอไม่เป็นการเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของตนเอง

ความเชื่อทิศทางห้องน้ำ

ความเชื่อทิศทางห้องน้ำ เชื่อไหมว่าคนยุคก่อนมีความเลื่อมใสเกี่ยวกับสุขาว่า ส้วมเป็นแหล่งรวมของสิ่งสกปรกรวมทั้งสิ่งที่ไม่พึงมุ่งมาดปรารถนา แล้วก็นอกนั้นยังมีความเชื่อเกี่ยวกับส้วมมากไม่น้อยเลยทีเดียวตามหลักของฮวงจุ้ยที่คนรุ่นก่อนมักกลัว เมื่อมีการก่อสร้างบ้านก็เลยจำต้องคิดมากเรื่องของห้องสุขา พวกเราไปทดลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีความเชื่ออะไรบ้างเกี่ยวกับห้องอาบน้ำนี้

สรุปความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยห้องอาบน้ำ

ห้องอาบน้ำไม่สมควรอยู่ตำแหน่งกลางบ้าน เหตุเพราะเป็นตำแหน่งแตกสามัคคี จะนำมาซึ่งการทำให้สมาชิกในครอบครัวมีความคิดไม่เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน นอกเหนือจากนี้ยังเป็นเหตุให้คิดเงินทองคำไม่อยู่ โชคลาภดีดีที่น่าจะได้รับก็จะเลยไป

แต่ว่าตามหลักข้อเท็จจริงแล้วนั้น อย่างที่เข้าใจกันอยู่ว่าห้องอาบน้ำเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ถ้าหากสร้างไว้ภายในตำแหน่งกลางบ้านจะก่อให้ไม่มีการหมุนเปลี่ยนของแสงสว่างและก็อากาศของธรรมชาตินั่นเอง ขณะที่เปิด-ปิดส้วมก็จะมีผลให้เชื้อโรคที่อยู่ด้านในห้องสุขากระจัดกระจายออกมาอยู่ในบ้านได้นั่นเอง

ตำแหน่งทางทิศตะวันออกนับว่าเป็นตำแหน่งที่ดีอย่างยิ่งจริง ๆ ที่จะสร้างเพราะบ้านที่มีส้วมอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านจะทำให้สมาชิกในบ้านบรรลุเป้าหมายข้างหน้าที่งานการ

ในหลักความจริงเป็นทิศตะวันออกเป็นด้านที่โดนแสงแดดในตอนเวลาเช้า นำมาซึ่ง  ฮอยอาน่า   การทำให้สมาชิกในบ้านที่ใช้ห้องสุขาได้รับไอของแดดไปด้วย ทำให้สมาชิกในบ้านมีร่างกายที่แข็งแรง นอกนั้นแสงอาทิตย์จะช่วยฆ่าเชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายในห้องน้ำด้วย

ทิศใต้และก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศต้องห้ามอย่างมากที่จะสร้างห้องอาบน้ำ เนื่องจากเป็นตำแหน่งอวมงคลเพราะเหตุว่าจะก่อให้สมาชิกในบ้านเจอกับปัญหาการฟ้องร้องความอยู่เสมอ เว้นแต่ยังมักนำพาโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สมาชิกในบ้านด้วย

เหตุเพราะทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นด้านที่มีลมพัดอยู่เสมอเวลา ถ้าเกิดสร้างส้วมอยู่ในด้านพวกนี้จะก่อให้ลมพัดเอาเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นไม่พึงต้องการในสุขา กระจัดกระจายไปสู่บ้านแล้วก็นำมาซึ่งการทำให้สมาชิกในบ้านป่วยหนักเพราะเหตุว่าเชื้อโรคพวกนี้

ห้องสุขาที่อยู่ในตำแหน่งสุดทางเท้าจะมีผลให้กำเนิดพลังชี่พุ่งโดยตรงเข้าห้องอาบน้ำ ซึ่งมีความคิดกันว่าจะทำให้เกิดโทษและส่งผลเสียรวมทั้งไม่ดีต่อระบบแพร่พันธุ์รวมทั้งระบบที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารของสมาชิกในครอบครัวได้

สุขานับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นอยู่เสมอตลอดวันเพราะว่าการใช้แรงงาน รวมทั้งเป็นหลักที่ที่ปรารถนาความเป็นส่วนตัวกว่าพื้นที่อื่นในบ้าน ฉะนั้นห้องสุขาที่อยู่ในตำแหน่งปลายสุดของฟุตบาท จะก่อให้สามารถเห็นได้หากแม้ในระยะไกล กระตุ้นให้เกิดเป็นมุมมองที่ไม่ดี ฉะนั้นควรจะแก้ด้วยการใช้ม่าน หรือฉากกันเพื่อปกปิดมุมมองหน้าสุขานั่นเอง

3 วิธีพิชิตความอ้วน

3 วิธีพิชิตความอ้วน โรคอ้วน เป็นหนึ่งในโรคที่สามารถพบเจอได้บ่อยมาก ๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ปล่อยละเลยการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง

จนก่อให้เกิดการสะสมของไขมัน ที่เป็นสาเหนุสำคัญของการเป็นโรคอ้วน ถึงแม้ว่าโรคนี้จะดูเป็นโรคที่ไม่ได้อันตรายร้ายแรงแต่อย่างไร แต่หากเราปล่อยละเลยการดูแล และไม่เข้ารับการรักษา โรคนี้อาจมีรุนแรงมากขึ้น จนอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่ายมากขึ้น

ฉะนั้น เราจึงจะเห็นได้ว่า หนุ่ม ๆ สาว ๆ ส่วนใหญ่ในสมัยนี้ เริ่มที่หันมาให้ความสำคัญกับการลดน้ำหนัก และลดความอ้วนกันมากขึ้น

เพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีรูปร่างที่สวย ถึงแม้ว่ารูปร่างของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่ขอบอกเลยว่าหากเราให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

อาจเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำคัญที่จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้นั่นเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับใครที่กำลังพบเจอกับปัญหาโรคอ้วน

และต้องการที่จะพิชิตโรคอ้วน เพื่อที่จะได้มีรูปร่างที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่ดี วันนี้เราก็จะมาแนะนำ วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณนั้นพิชิตความอ้วนได้ด้วยวิธีง่าย ๆ จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย 

1.การงดของหวาน อย่างที่เราทราบกันดีว่า ของหวาน หรือน้ำตาล เป็นหนึ่งในต้นเหตุสำคัญของการเป็นโรคอ้วน ซึ่งคนส่วนใหญ่นสมัยนี้ บริโภคน้ำตาล และของหวานกันเยอะมาก ๆ จึงอาจทำให้หลาย ๆ คนนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง ฉะนั้น การที่เราจะพิชิตความอ้วนได้นั่น สิ่งสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือ การงดน้ำตาล หรืองดทานของหวาน เพื่อที่จะไม่ทำให้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน นั่นเอง 

2.การงดทานอาหารแปรรูป รู้หรือไม่ว่า อาหารแปรรูป เป็นหนึ่งในอาหารที่เราไม่ควรทานเป็นประจำ เพราะ  ฮอยอาน่า   เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ แถมยังทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพออีกด้วย ยิ่งถ้าใครอยากที่จะพิชิตความอ้วนการที่เราทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเน้นไปที่ ผักใบเขียว ไฟเบอร์ หรือสารอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ร่างกายของเราต้องการ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนนั่นเอง 

3.การจัดการับความเครียด แน่นอนว่า ความเครียด เป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของการเป็นโรคอ้วน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดมาก ๆ เราก็จะกิน เพื่อบรรเทาความเครียด แถมยังอาจทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราทงานผิดปกติอีกด้วย ฉะนั้น เพื่อพิชิตความอ้วน การที่เราจัดการกับความเครียด เพื่อทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย อาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้เรานั้นสามารถเอาชนะความอ้วน และสร้างสุขภาพร่างกายที่ดีได้ 

สีทาบ้าน ในความหมายตามหลักฮวงจุ้ย

สีทาบ้าน ในความหมายตามหลักฮวงจุ้ย เมื่อมีบ้านหนึ่งหลังแน่นอนว่าการออกแบบดีไซน์บ้านให้เป็นในสไตล์ที่ตัวเองชอบ  เครื่องช่วยฟังขนาดเล็ก    ก็จะทำให้เราพอใจที่จะอยู่บ้านนี้มากขึ้น แต่ว่าแน่ใจหรือไม่กับการเลือกสีทาบ้านว่าเป็นไปตามฮวงจุ้ยหรือเปล่า วันนี้เรามีสีต่าง ๆ ทีให้ความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยอย่างไร

 

  • การเลือกสีทาบ้าน สีม่วง
  • การเลือกสีทาบ้าน สีเหลือง
  • การเลือกสีทาบ้าน สีส้ม
  • การเลือกสีทาบ้าน สีชมพู
  • การเลือกสีทาบ้าน สีขาว

บ้าน สีม่วง บางทีอาจไม่ใช่สีแรกในความนึกคิดของการเลือกลงสีบ้าน

แม้กระนั้นทราบไหมว่าการเลือกสีทาบ้านสีม่วงจะช่วยเสริมพลังในเรื่องอำนาจและก็บุญบารมี เพราะเหตุว่าตามหลักฮวงจุ้ยมั่นใจว่า สีม่วงนั้นเป็นสีที่ความมั่นคงและก็มั่นคง เหมาะกับเจ้าของบ้านที่มีธุรกิจส่วนตัวอย่างใหญ่โต เพราะเหตุว่าเป็นสีที่จะให้พลังด้านอำนาจและก็บุญบารมี นำมาซึ่งการทำให้มีแต่ว่าคนเคารพยกย่องเยอะขึ้น

สีเหลือง สีที่พลังอำนาจรวมทั้งบารมีที่ยิ่งใหญ่ ตามหลักฮวงจุ้ยมั่นใจว่า ถ้าเลือกสีทาบ้านสีเหลืองจะช่วยเสริมพลังความรุ่งเรืองให้กับเจ้าของบ้าน รวมถึงในด้านงานการแล้วก็การคลัง พูดได้ว่าเป็นสีที่สามารถช่วยเสริมให้เจ้าของบ้านทำธุรกิจได้อย่างบรรลุเป้าหมายแบบพุ่งกระฉูดกระทั่งผลักไม่อยู่กันอย่างยิ่งจริง ๆ

เลือกสีทาบ้าน สีส้ม แม้บ้านหลังไหนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เงินหมุนเวียนเร็ว หามาเยอะแค่ไหนก็ใช้หมด ทดลองหันมาเลือกสีทาบ้านสีส้ม

เพราะเหตุว่าในทางฮวงจุ้ยมั่นใจว่าเป็นสีที่รอดึงดูดอำนาจ ความยั่งยืนและมั่นคง รวย รวมทั้งสะสมทรัพย์สินให้พอกพูนมากเพิ่มขึ้น กล่าวได้ว่าเป็นสีที่ไม่เฉพาะแต่จะมีผลให้ทรัพย์สินไหลมาเทมาแล้ว ยังช่วยคิดบัญชีเก็บทองคำได้อีกด้วย

บ้านสีชมพูเป็นสีที่บ่งถึงความละมุนละไม อ่อนน้อมรวมทั้งถ่อมตัว ซึ่งตามหลักของฮวงจุ้ยมั่นใจว่า สีชมพู เป็นสีที่ความยั่งยืนในเรื่องของความรัก ถ้าผู้ใดอยากให้มีคู่รักปรารถนา ส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูล ทดลองเลือกสีทาบ้านด้วยสีชมพู ก็จะช่วยเสริมพลังด้านบริวารให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

มองเห็นไหมว่า แต่ละสีตามความหมายของทางฮวงจุ้ยต่างก็มีพลังงานที่แตกต่าง ด้วยเหตุนั้น หากต้องการเสริมโชคชะตาให้การงานให้ปังแล้วก็การดันให้รุ่ง ก่อนก่อสร้างบ้าน อย่าลืมที่จะหาหนังสือเรียนเลือกสีบ้านตามหลักของฮวงจุ้ย เพื่อบ้านของคุณอยู่แล้วโชคดี อยู่แล้วร่ำรวยกัน

การทำ Intermittent Fasting (IF)

Intermittent Fasting: How Interval Fasting Works

การทำ Intermittent Fasting (IF) เป็นวิธีการลดน้ำหนักและปรับเปลี่ยนระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย โดยมีรูปแบบหลักๆ คือการรับประทานอาหารในช่วงเวลาที่จำกัดหรือการโภชนาการต่อเนื่องกับช่วงเวลาการอดอาหาร นี่คือขั้นตอนทั่วไปที่คุณสามารถทำได้

 

1.เลือกวิธีการ IF:16/8 Method: รับประทานอาหารในช่วงเวลา 8 ชั่วโมงและอดอาหารในช่วงเวลา 16 ชั่วโมงที่เหลือ 5:2 Diet: รับประทานอาหารในปกติ 5 วันต่อสัปดาห์และอดอาหารหรือรับประทานอาหารที่มีพลังงานน้อยมากใน 2 วันต่อสัปดาห์

 

2.เลือกเวลาที่เหมาะสม:ควรเลือกช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณ เช่น 16/8 Method อาจค่อนข้างง่ายที่จะทำในเวลากลางวันหรือเวลาเย็น

 

3.รับประทานอาหารที่เหมาะสม:ควรเลือกอาหารที่เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่ควรใช้ IF เป็นทางออกในการรับประทานอาหารที่ไม่สุขภาพ

 

4.รักษาการดื่มน้ำ:การดื่มน้ำมีความสำคัญในการรักษาความสดชื่นและช่วยลดความหิว ควรรับประทานน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรีในช่วงเวลาที่อดอาหาร

 

5.ควบคุมพอร์ชั่นอาหาร:ควรรับประทานมื้ออาหารที่มีปริมาณพอเหมาะในช่วงเวลาที่กำหนด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง

 

6.เซี่ยงสมาธิต่อสภาพจิต:การอดอาหารอาจทำให้รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวล การฝึกสมาธิหรือกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสามารถช่วยลดอาการเหล่านี้ได้

 

7.ปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น:หากรู้สึกไม่สบายหรือมีปัญหาในการทำ IF ควรปรับเปลี่ยนเวลาหรือวิธีการเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายและสุขภาพของคุณ

 

ควรระวังและปรึกษาแพทย์หากคุณมีสุขภาพปัญหาหรือต้องการเริ่มต้นโปรแกรม IF โดยเฉพาะ

 

ถ้าทำ Intermittent Fasting (IF) สำเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้น

การทำ Intermittent Fasting (IF) สำเร็จอาจมีผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพของคุณในหลายด้าน. นี่คือบางผลลัพธ์ที่คุณอาจจะต้องพบเมื่อทำ IF สำเร็จ

1.ลดน้ำหนัก:IF มักถูกนำมาใช้เพื่อลดน้ำหนัก โดยเฉพาะการลดไขมันส่วนเกิน. การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาที่รับประทานอาหารสามารถช่วยลดปริมาณพลังงานที่ได้มาจากอาหาร

 

2.ปรับเปลี่ยนในระดับน้ำตาลในเลือด:IF สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มความไว้วางใจในการปรับความผิดปกติของน้ำตาลในเลือด

 

3.เพิ่มความต้านทานทานอาหาร:IF อาจส่งผลในการเพิ่มความต้านทานทานอาหาร และสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อหลายๆ โรคเช่น โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

 

4.พักผ่อนของระบบย่อยอาหาร:การ IF ให้ระยะเวลาให้ร่างกายพักผ่อนจากระบบย่อยอาหาร, ซึ่งอาจช่วยลดการเกิดปัญหาเกี่ยวกับทางเดินทางอาหาร

 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง:มีหลักฐานทางวิจัยที่บ่งชี้ว่า IF อาจมีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง และการเสริมสร้างปัญญา

 

6.ลดการอักเสบ:IF สามารถลดการอักเสบในร่างกาย, ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายๆ โรคเรื้อรัง

 

7.มีประสิทธิภาพการเผาผลาญพลังงาน:การ IF อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญพลังงาน, ทำให้ร่างกายเลือกใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานมากขึ้น

 

 

สนับสนุนโดย  เครื่องช่วยฟังเล็กจิ๋ว